De eerste afspraak

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt uw kind niet meteen behandeld. Wij willen uw kind graag eerst leren kennen. Hiervoor vragen wij u van te voren het inschrijfformulier en de vragenlijsten in te vullen.  Naast de kennismaking en bespreking van de door u ingevulde informatie zal de kindertandarts ook even in de mond van uw kind kijken om de gebitssituatie in te schatten. Uw kind krijgt zo ook de gelegenheid om vertrouwd te raken met de omgeving en met de kindertandarts. Vaak is het nodig een overzichtsfoto van het gebit te maken. Dit geeft ons meteen kans wat zaken door te nemen, zonder uw kind in de kamer, dat kan soms handig zijn.

Aan het eind van de eerste afspraak zal de kindertandarts met u overleggen wat de beste behandelstrategie is en wat er in het gebit moet gebeuren. Ook nemen we het kostenplaatje en dekking van uw verzekering met u door. Over het algemeen wordt alle door ons geleverde zorg direct aan ons vergoed door de verzekeraar. Daarnaast maken we een plan om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen en maken we een vervolgafspraak


Altijd meenemen bij het eerste bezoek:

• Verwijsbrief van uw tandarts, huisarts of medisch specialist
• Verzekeringspasje en legitimatie van uw kind
• Ingevulde inschrijfformulier en de vragenlijsten


Lees ook hoe u uw kind kunt voorbereiden op een bezoek aan de kindertandarts. 
playmobile 02