De psycholoog

De psycholoog

Psychologische hulp
Sommige kinderen kunnen het tandartsbezoek door uiteenlopende, bijzondere problematiek niet goed aan. Deze kinderen kunnen terecht bij onze ontwikkelingspsycholoog, die zeer ervaren is in het begeleiden van deze kinderen. Zij helpt ouders en hun kinderen om met een goed gevoel de noodzakelijke behandeling aan te kunnen. Plezier in het werk en vertrouwen in  de kracht en mogelijkheden van kinderen en hun ouders, kenmerken haar aanpak.

Waarom naar de psycholoog?
Met de inzet van de psycholoog kunnen we vaak inschatten hoe we de angst en weerzin van een kind  positief kunnen beïnvloeden in de richting van meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in de tandarts en de assistente. Hoe we dat doen, wordt altijd van tevoren doorgenomen, zowel met de ouder(s) als met de betrokken kinderen. Dikwijls komen we kinderen tegen, die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden hele nare herinneringen bewaren aan het bezoek bij een tandarts. Is er sprake van traumatische herinneringen, dan kan een afspraak gemaakt worden voor EMDR – een zeer effectieve kortdurende psychologische behandeling, gericht op het neutraliseren van eerdere nare herinneringen aan een tandartsbezoek. Een andere mogelijkheid is het zelfvertrouwen van een kind zodanig te bevorderen dat soms met kleine stapjes, het kind de behandeling beter aan kan. 

Hoeveel afspraken zijn er nodig?
Het is niet altijd te voorspellen hoe de vorderingen zullen lopen. Sommige kinderen hebben voor de eerste gewenning veel tijd nodig en vliegen daarna snel door de behandeling heen. Andere kinderen maken een snelle start, maar ondervinden onderweg nog wat verrassende hobbels, waardoor de behandeling even kan stagneren. Een specifieke, individualistische, kindgerichte aanpak is dan ook steeds heel belangrijk. Ouders zijn steeds een belangrijke partner hierin. In de behandelkamer focussen we echter in principe vooral op het gedrag van het kind. Daarom vragen we vaak aan ouders om even in de wachtkamer te blijven. Aan het eind van het consult wordt u als ouder dan door een trots kind binnen gevraagd!

playmobile 02